Zoeken naar een locatie

5 augustus 2009

Augustus 2009

Vanaf mei 2009 hebben we weer diverse locaties in de regio Zutphen-Lochem-Doetinchem bezocht en beoordeeld. Het zoeken is naar de juiste plek, die ook nog betaalbaar is en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden in zich bergt. Ook andere zaken als directe omgeving, bodemonderzoek, bereikbaarheid, etc. worden onder de loep genomen. Om goed op de hoogte te komen van aangeboden en vrijkomende locaties, werken we samen met een aankoopmakelaar. Eén van de locaties die wij onderzoeken is óók weer de concrete locatie, waarover wij in mei j.l. spraken. Deze is toch weer beschikbaar gekomen omdat de koper de financiering niet rond kreeg.
Andere zaken waar wij ons mee bezighielden waren: subsidies, begroting en financiering, contacten met mogelijke zorgvragers en allerlei ondersteuners.
Verder is in juli de Stichting Luscinia opgericht! Deze stichting stelt zich ten doel de materiële voorzieningen (woonhuizen, grond, etc) voor Luscinia te verwerven en te onderhouden.