Visie

Gezond leven en ontwikkeling
Bij Woonerf Luscinia staat het gezonde leven centraal. We bieden een veilige, vertrouwde omgeving waar we uitgaan van ieders kwaliteiten en talenten. Samen met de bewoner zoeken we naar ontwikkelingsmogelijkheden, zowel binnen de dagelijkse stroom van het leven, als door scholing. Daarbij hebben de bewoners zoveel mogelijk de regie over hun leven.

Ontmoetingen
Een mens groeit door ontmoetingen met anderen. Op ons terrein bieden we een keur aan werkgebieden waar verschillende mensen werkzaam zijn: bewoners, dagbesteders, vrijwilligers, begeleiders, stagiaires.
Ook onze kleine groene camping biedt mogelijkheden voor allerlei activiteiten en ontmoetingen. En er is een gezonde uitwisseling voor ons met buren en verdere omgeving. Zo vinden mensen van “buiten” een werkplek bij ons middels dagbesteding of als vrijwilliger.

Zorgzaam samenwonen
Als zorgondernemers bewonen wij een gedeelte van het woonhuis en kunnen zo vanuit deze basis de woonzorg organiseren, aanbieden en begeleiden. Samen met collega’s vormen wij een ervaren team dat ondersteuning biedt bij het wonen en werken. Inspiratiebron is o.a. de antroposofie.

Samenwerking
Wij werken samen met andere kleinschalige initiatieven in de regio op het gebied van zorg, welzijn, natuur en recreatie. Mede daarom zijn wij aangesloten bij de Vereniging Zorgboeren Oost Gelderland en de Federatie Landbouw en Zorg.

Duurzaamheid
Binnen onze visie past ook het duurzaamheidsaspect. Wij koken zoveel mogelijk met biologisch (-dynamisch) voedsel uit eigen tuin of uit de regio. Als vanzelfsprekend gebruiken wij waar mogelijk milieuvriendelijke materialen.

Respect en volwaardigheid staan bij ons hoog in het vaandel. Wij streven naar een zo open mogelijke communicatie met bewoners, deelnemers en ouders/vertegenwoordigers. Naast het spontane dagelijkse contact, hebben wij allerlei vormen ontwikkeld waarin we elkaar kunnen ontmoeten  en spreken. Mocht dit toch nog niet volstaan, dan hanteren wij een klachtenprocedure.

Warme zorg en samen aan het werk ?
Dat kan bij Woonerf Luscinia