Lieve vrienden en sympathisanten van Woonerf Luscinia

Allereerst: voor iedereen een heel gezond en inspirerend 2012 toegewenst!

Woonerf Luscinia gaat de beslissende fase tegemoet.

Alle noodzakelijke voorbereidingen voor de daadwerkelijke realisatie van Woonerf Luscinia zijn volbracht of in gang gezet. Jullie hebben dit de afgelopen jaren kunnen lezen in de diverse nieuwsbrieven en op de website ( www.woonerf-luscinia.nl ). Nu komt wellicht de grootste uitdaging; de laatste zet moet worden gegeven. Voor de eindfinanciering is het nodig dat er extra “eigen” geld wordt geworven en ingebracht. Hiertoe hebben we alle hulp en ondersteuning nodig, die we mede, vanuit de Vriendenkring en andere particulieren hopen te krijgen. We zijn derhalve gestart met het opzetten van een werkgroep, bestaande uit (vooralsnog) Joost Düking en Thomas van der Westen, die allerlei initiatieven initiëren en kunnen coördineren. Bent u geïnteresseerd? Meldt het ons per email, en wij zullen u berichten van hun eerste eerste plannen om deze “grand finale” kracht bij te zetten.

Wij willen jullie allen uitnodigen om met verenigde kracht, positieve moed, warmte en betrokkenheid, ons gezamenlijke Woonerf Luscinia te komen ondersteunen op:

Vriendenbijeenkomst – Zaterdag 4 februari 2012

Van 10.30 – 13.00 uur:  in Het Middenhuis te Zutphen (wijk: Leesten-West, zie  www.middenhuis.nl )

Van 13.30 – 15.30 uur: op de toekomstlocatie Lankhorsterstr. 21,  Hengelo (Gld.)

De gezellige inloopochtend zal, behalve de actieplannen, informeren over de stand van zaken en de locatie (maquette en tekeningen aanwezig). Verder is er veel gezelligheid, in- en aanspraakmogelijkheid, ontmoeting, koffie, thee, sap en muziek!

Hierna zullen we in de actie gaan op o.a. de toekomstlocatie. Komt allen!

Met een hartelijke groet, Leo en Marianne van der Westen.