De (voorlopige) koopakte is afgelopen week, op het kantoor van onze aankoopmakelaar, door ons ondertekend! Toch weer een mijlpaal. Dit is de vrucht van drie jaar hard werken, en daar zijn we best blij mee. Er zijn echter wel ontbindende voorwaarden: de bestemmingsplanwijziging en het op orde krijgen van de financiering.  Met de gemeente zullen we binnenkort de officiële procedure opstarten van het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar wonen en zorg.  Afgelopen week was er al een eerste bodemonderzoek om te zien of de grond eventueel vervuild is.

De locatie ligt tussen Wichmond en Hengelo (Gld.) Het is een langgerekt terrein, met daarop een goed gebouwd woonhuis, diverse schuren, een minicamping met kantine  en helemaal achteraan een populierenbos en een beekje. We zullen snel foto’s op onze website plaatsen en voor wie wil….binnenkort geven we een rondleiding op het terrein voor alle belangstellenden (op 18 aug. a.s. – zie hieronder bij Vriendenbijeenkomst).
Verder zullen we nu de bouw en verbouwplannen verder gaan uitwerken. Daarbij kiezen we voor zoveel mogelijk ecologische en duurzame materialen.
Ook op zorggebied gaan we door: met zorgorganisatie de Driestroom zullen we ons samenwerkingsverband bekrachtigen. En met toekomstige bewoners (en hun ouders) zullen we toewerken naar een intentieverklaring.