Op zaterdag 2 juli zijn dan Thomas en Joost, na een intensieve voorbereiding, vertrokken voor hun sponsortocht naar Santiago de Compostella. Ze hopen daar rond 18 augustus te arriveren. De route loopt langs Maastricht, Bastogne, Vezeley, St.Jean Pied du Port, Pamplona en Leon. Een pittige tocht van meer dan 2200 km. Ze zijn bijna live te volgen op www.opnaarsantiago.nl.
Naast het feit dat ze hun eigen tocht moesten voorbereiden, alle spullen moesten vergaren, verzekering regelen, etc., hebben ze ook alles op alles gezet om veel sponsoren te krijgen. Veel materiaal is hen gesponsord, maar daarnaast zijn er ook veel particulieren geweest, die hun per gereden kilometer met eurocent steunen. En…..de opbrengst is voor de Stichting Luscinia, die ons zorgproject met specifieke doelen ondersteund. In één woord: geweldig! De aktuele stand (3 juli 2011) is: € 1,73 per gereden kilometer.

Een behoorlijke groep vrienden en bekenden zwaaiden Thomas en Joost afgelopen zaterdag uit en werd hen een hart onder de riem gestoken. Ook de media besteed er aandacht aan: een artikel in de Stentor, een radiointerview en …… elke avond een filmisch verslag bij Deventer TV.
Ook wij volgen ze op de voet en zullen bij tijd en wijle aandacht aan hen besteden.
We zijn van plan ná hun terugkomst eind augustus een Vriendenbijeenkomst te organiseren en hun verhalen te horen. Tevens is dat dan de afstrap voor vervolgakties, teneinde voor Luscinia het benodigde eigen vermogen te verkrijgen. Wordt vervolgd!