Nieuwsbrief maart 2012

15 maart 2012

Beslissende fase voor Woonerf Luscinia!

Het wordt lente! Een nieuw geluid, de Luscinia kondigt zich aan….  Buiten wordt de temperatuur per dag milder, de groene blaadjes willen botten en de bloemetjes staan op ontluiken. We krijgen echt zin in het voorjaar. Tijd ook voor een Luscinia-nieuwsbrief!

Wat is er afgelopen periode allemaal gebeurd?

Bestemmingsplan.
Allereerst hebben we in samenwerking met het LTO en de gemeente nu het ontwerp-bestemmingsplan klaar. Ja, dat was een intensieve klus, en het was een hele uitdaging, om ons plan in de juiste regeltjes te vatten. Maar we zijn er vooralsnog in geslaagd, en nu gaan de inzage-termijnen beginnen. We blijven hopen, dat het bestemmingsplan rond de zomer officieel kan worden vastgesteld. En dan hebben we aan een belangrijke voorwaarde, om de koop van de locatie rond te krijgen, voldaan.

Financiën.
De tweede voorwaarde, het verkrijgen van voldoende financiën, daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Het is fijn te merken, dat er nu rondom ons een klein groepje betrokken mensen staat, die zich met Luscinia wil verbinden, en in deze fase al het nodige werk verzet. Zo verbreden we ons, en er ontstaat meer ‘body’! Hardstikke fijn.
Om de investeringen (aankoop, bouwkosten en inrichtingen) te kunnen dekken, werken we toe naar een combinatie van een bancair krediet, particuliere ondersteuning, en bijdragen vanuit fondsen en subsidies.

De Luscinia-website is daarom uitgebreid met allerlei informatie over lenen en schenken.

Daarnaast is er vanuit een kleine PR-werkgroep een speciale actie-website ontwikkeld: www.actiefvoorluscinia.nl . Hierop is ook allerlei informatie te lezen, maar vooral: er staat een videofilm op en er is een zgn. Kavelspel te spelen. De video is tijdens de laatste Vriendenbijeenkomst op 4 februari opgenomen, en er is een leuke, vlotte montage van gemaakt. Neem gerust een kijkje, en overweeg een ‘Kavel’ te kopen!

En zo werken wij toe naar een goede financiële dekking. Zo rond mei/juni moet dan duidelijk worden, of dit voldoende is om de aankoop definitief te maken en te starten met de bouwfase! Spannend, en we hopen op ieders medewerking.

Vriendenstichting.
In eerste instantie is Luscinia (bij de start van het project) begonnen met een combinatie van Stichting en VOF. Opzet was dat de Stichting de locatie zou verwerven, en dat de VOF deze ging huren en de zorg zou gaan aanbieden. Zoals bekend bleek dit geen handige constructie, en al eerder is besloten dat de VOF de locatie ging kopen.
Toch hebben we behoefte aan een ondersteunende Stichting, liefst ANBI-erkend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, zeg maar ‘goede-doelen-stichting’. Met zo’n erkenning kunnen fondsen en particulieren op fiscaal aantrekkelijke wijze donaties doen. Tevens hebben we dan een goede organisatie, van waaruit het project goed ondersteund kan worden met menskracht, initiatieven, vrijwilligerswerk, etc.

En zo hebben we afgelopen periode  toegewerkt naar een echte Vriendenstichting, genaamd Vriendenstichting Woonerf Luscinia. Deze is nu opgezet, er heeft zich een klein bestuur gevormd. De eerste vergaderingen hebben plaatsgevonden. De oorspronkelijke stichting zal, nadat ze aan al haar verplichtingen heeft voldaan, worden opgeheven.

Ook de Vriendenkring past goed in de doelstelling van zo’n Vriendenstichting, en we willen deze twee organen dan ook in elkaar schuiven. Een en ander betekent, dat de Vriendenkring vanaf nu vanuit de Vriendenstichting verzorgd en geleid zal worden.
De Vriendenstichting zal zich komende periode vooral gaan bezighouden met het vinden van een goede werkbare basis, om het project Woonerf Luscinia zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het zal zich gaan richten op specifieke projecten, welke door ons (de VOF) niet of moeilijk realiseerbaar zijn.

Bouwfase.
En ook de bouwvoorbereidingen zijn gestart! Bouwtekeningen van de verbouwing van het woonhuis, alswel het appartementengebouw zijn gemaakt. Deze week kiezen we een aannemer, die voor ons kan gaan bouwen. Daarmee wordt het wel heel concreet en komt alles snel dichterbij!

Hartelijke (voorjaars)groet,
Leo en Marianne van der Westen