Nieuwsbrief Februari 2011

5 februari 2011

Februari 2011

Intussen is de winter al weer aardig gevorderd, en zitten wij in een drukke tijd wat Woonerf Luscinia betreft. Het gaat er nu om draaien: lukt het om alles voor elkaar te krijgen, opdat de gewenste locatie verworven kan worden?!

Vanaf het moment dat in september vorig jaar B&W van de gemeente Bronckhorst aankondigden dat zij in principe mee willen werken aan de tot standkoming van ons project (in de vorm van een bestemmingswijziging op de locatie), hebben we met hen intensief samengewerkt. Spannend, of het lukt, dat de noodzakelijke huizen en appartementen er kunnen komen! Dat betekent zoveel mogelijk verbouw, maar blijkbaar ontkomen we er niet aan, om ook medewerking te vragen voor vervangende nieuwbouw. En dat gaat niet zó maar! Dit vraagt een nauwkeurige communicatie en uitleg, waar we het voor willen doen. Hopelijk komen we tot overeenstemming.

Daarnaast is het erg fijn te merken dat de Ondernemersgroep van zorgorganisatie De Driestroom ons met raad en daad ondersteunt. We voelen ons goed bij hun visie en manier van werken aangesloten. Zowel op bouwkundig, belastingtechnisch alswel zorginhoudelijk gebied verlenen zij ondersteuning.

Ja, en om te kopen, is financiering nodig. En voor een financieringsvraag aan de bank of andere geldverstrekker, is een goed ondernemersplan en financiële begrotingen nodig. Werk aan de winkel dus! Alles is nu klaar, en onderzoeken we, op welke wijze financiering mogelijk is. Dat we daarnaast ook extra financiële ondersteuning van derden nodig hebben, is absoluut duidelijk. Informatie daarover volgt zodra de financieringsvorm duidelijk is. Ook onderzoeken we subsidiemogelijkheden.

Afgelopen 23 januari hielden wij een Vriendenbijeenkomst in het Middenhuis te Zutphen. Fijn te merken hoeveel belangstelling en ondersteuning er is! Wij hebben die middag de hele voortgang uitgelegd: van kavelindeling, plattegronden, tot het traject rondom financiering en gemeente-overleg. We hebben de hoop uitgesproken, dat het jaar 2011 een jaar wordt van werken aan alle voorwaarden en optimale voorbereiding, opdat we in 2012 daadwerkelijk kunnen beginnen! We kunnen haast niet wachten: maar het opzetten van een zorgproject vraagt echter héél veel tijd, energie en wijsheid. We voelen ons door veel mensen goed ondersteund en geholpen, fijn!

Wel, en daarnaast werkt Leo ook nog in zijn meubelmakerij, samen met de mensen die er dagbesteding volgen. Afgelopen jaar met 3 deelnemers, waarvan er eind 2010 2 deelnemers hun traject beëindigd hebben en gekozen hebben voor een ander werkgebied. Dat betekent dat er in de houtwerkplaats op dit moment open plaatsen zijn voor mensen met een PGB of vanuit zorg-in-natura. Is er interesse: bel gerust (zie contactpagina).
En ook Marianne is hard bezig met de voorbereiding voor haar kunstatelier. We wachten niet af, tot we een daadwerkelijke locatie hebben, maar starten nu al met dagbesteding in werkplaatsen. Marianne heeft het streven om per 1 april a.s. te starten in het Middenhuis te Zutphen. Er is plek voor maximaal 5 deelnemers. En Marianne volgt nu intensief een extra opleiding op creatief en kunstzinnig gebied: ’t Pad te Groesbeek.

Tot zover, deze informatie. Op naar de lente…… en hopelijk het heldere geluid van de Nachtegaal te horen!