Aanstaande 30 mei zal de aanvraag voor bestemmingsplanwijziging voor onze locatie aan de Lankhorsterstraat in de Gemeenteraad van Bronckhorst worden geagendeerd. De voorbespreking in de commissievergadering heeft op 15 mei j.l. plaatsgevonden. Wij als initiatiefnemers waren daarbij en hebben een mondelinge toelichting gegeven op de plannen. Alle commissieleden van de politieke partijen van Bronckhorst (VVD, PvdA, CDA, D’66, GroenLinks en Gemeentebelang) waren aanwezig en hebben hun waardering over het project uitgesproken. Na de discussie en de mogelijkheid tot stellen van vragen aan ons als wel aan de wethouder, werd gevraagd naar een voorlopig oordeel. Dit was bij elke partij positief. Met een goed gevoel zullen wij nu het besluit van de gemeenteraad afwachten.

Zodra de bestemmingsplanwijziging is vastgesteld, wordt dit nog voor de wettelijk verplichte periode van 6 weken ter inzage gelegd. Daarna, er van uitgaande dat er geen bezwaren worden ingediend, wordt deze onherroepelijk. Dat maakt de weg vrij naar de daadwerkelijke opstart! En daar werken wij momenteel al erg hard aan! Er dienen zich regelmatig aanmeldingen aan van toekomstige bewoners. Neemt niet weg dat wij nadrukkelijk open blijven staan voor nieuwe aanmeldingen. Deze zullen wij zorgvuldig behandelen en als het past in onze doelgroep, volgt er kennismaking. We streven ernaar om vanaf eind van de zomer te starten met 5 bewoners.