Kunstatelier van start

5 april 2011

April 2011

Het voorjaar is werkelijk begonnen: een late Pasen met prachtig zonnig weer en alles groeit en bloeit. Een prachtige groene waas van jong ontluikend groen hangt over de bomen. Vogels zijn druk doende met nestjes bouwen, en …. wij bouwen verder aan het Luscinia-nest!
Januari was een drukke maand voor ons, waarin we middels samenwerking met de Gemeente Bronckhorst en onze architect verder hebben gewerkt aan de uitwerking van het toekomstige appartementengebouw.
Dankzij ondersteuning vanuit onze adviseur (van de Waldo-stichting) hebben we een flinke stap voorwaarts gezet richting financiering en contact met de bank. Tussendoor hebben we nu regelmatig bijeenkomsten bij zorginstelling de Driestroom, waar we met andere aspirant zorgondernemers ervaringen uitwisselen en contacten opbouwen. De Driestroom is de zorginstelling, waar wij vanaf de startfase mee willen samenwerken. Zij bieden ons een franchiseconcept, waarvanuit zij ondersteuning bieden op zorginhoudelijk gebied, kwaliteitstoetsing en -verbetering, en bij financiële, personele en fiscale vraagstukken.
In deze periode gaan we de aankoopfase opstarten. Mochten we de gewenste locatie kunnen verwerven, dan kunnen we gaan starten met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen! Tevens volgt zo snel als mogelijk de actie voor financiële ondersteuning.
Als voorloper hierop hebben onze twee zonen, Thomas (van 23 jaar) en Joost (16 jaar) het mooie plan opgevat om met z’n tweeën in juli-augustus naar Santiago de Compostella te fietsen, als sponsor-tocht voor Woonerf Luscinia! Een geweldig plan waar wij als ouders super trots op zijn! We hopen dat velen hun kilometers willen sponsoren. Volg en steun hen op www.opnaarsantiago.nl. Ook zullen ze vanaf juli dagelijks via hun website alswel op de Deventer TV ‘live” te volgen zijn met een klein filmpje van die dag.
De start van hun tocht staat gepland op zaterdag 2 juli a.s., tussen 10.30 en 11.30 uur bij het Middenhuis te Zutphen.

Zoals aangekondigd is Marianne vanaf 1 april gestart met het kunstatelier Luscinia in het Middenhuis van ons Ecologisch Woonproject, hier in Zutphen.  Vooralsnog met één cliënt, maar de start is goed. De eerste kunstwerkjes worden gemaakt en bewonderd.  De ruimte waar we nu gebruik van maken is erg  fijn: een mooie lichtinval en goede plek om kunstzinnig te werken. Met de koffie genieten we nu op een bankje buiten van de mooie natuur.. …en doen zo nieuwe inspiratie op. Binnenkort komt er nog een nieuwe cliënt bij, maar er is nog méér plaats. Dus weet je iemand…..
Hetzelfde geldt voor de houtwerkplaats van Leo. Daar wordt al langer gewerkt met zorgvragers met PGB. Momenteel zijn er 2 plaatsen vrij.

Tot zover deze nieuwsbrief. Laten we het prachtige voorjaar zien als een mooie voorbode op een zeer vruchtbaar jaar voor Luscinia!
Hartelijke groet van ons,
Leo en Marianne