Oktober en november 2012 hebben we hard gewerkt, om alle begrotingen, offertes en bijlagen naar de bank toe te sturen, teneinde een passende financiering aan te vragen. Zodra dit haalbaar zou zijn, en de bestemmingsplan gewijzigd wordt, kunnen we starten!

Hat was heel veel werk: het gehele plan werd door ons dermate uitgewerkt, alsof we  morgen al gaan starten. Alles is ontwikkeld: bouwtekeningen, plattegronden, tuinplannen, terreinindeling, huurprijzen, campingbezetting, etc.

Begin december heeft de bank onze vraag behandeld, en beoordeeld dat er nog aanvullend eigen vermogen bij moest. Het bleek dus niet toereikend! Terwijl wij toch de verwachting hadden dat het afgelopen jaar bijeen gebrachte eigen vermogen zou volstaan. Dat was een domper en teleurstelling. De grootte van het nog aan te vullen eigen vermogen was ook van dien aard, dat we dat niet zo 1-2-3 bijeen zouden krijgen. Dit vroeg dus een nieuwe strategie en nieuwe actie. Wordt dus vervolgd.