Eerste nieuwsbrief

5 januari 2009

Januari 2009
We hebben een eerste versie van ons bedrijfsplan klaar. We hebben diverse werkbezoeken achter de rug waardoor we onze werkrichting en doelstelling telkens weer hebben kunnen aanscherpen. We weten nu wat we willen.
We zijn nu op zoek naar een passende locatie. Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid van ons plan op een concrete locatie.
Hierbij laten we ons adviseren en bijstaan door een adviseur die op financieel  en bouwkundig gebied deskundig is. Bovendien heeft hij ervaring met andere kleinschalige zorgprojecten.
De VOF ‘woonzorgproject Luscinia’ is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd, de oprichting voor de beheersstichting is in voorbereiding. Er wordt een start gemaakt met de oprichting van een Vriendenkring.
We zijn op zoek naar instanties die ons (vooralsnog voor de voorbereidingsfase) financieel kunnen ondersteunen.