Mei 2009
Intussen is sinds januari 2009 al weer véél gebeurd! Gaandeweg is de Vriendenkring tot oprichting gekomen en hebben zich al enkele tientallen mensen zich aangemeld! Een hele steun voor ons. Verder hebben we afgelopen maanden hard gewerkt, om toe te werken naar situering van ons project op een concrete locatie. We waren er een heel eind gevorderd, toen ineens bleek dat de locatie in zeer korte tijd door anderen gekocht werd. Helaas, helaas, en het betekende weer even opnieuw beginnen v.w.b. een concrete plek.
Ondanks dat, gaan wij door op de weg van subsidie-aanvragen, contacten met mogelijke toekomstige zorgvragers en anderen.