Met vreugd en gepaste trots kunnen wij melden dat door de Federatie Landbouw en Zorg ons het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” heeft verleend. In de afgelopen 2 jaren hebben wij hieraan gewerkt. Op het gebied van zorg, veiligheid, dossiervorming, personeel en scholing, organisatie en beleid hebben wij voldaan aan de gestelde eisen, zowel in theorie als wel in de praktijk.lz50-1

Afgelopen maand hebben wij nauw contact gehad met de auditor. Dit heeft geresulteerd in een positief advies. Mooi dat we niet alleen het keurmerk hebben verkregen, maar ook dat onze inzet en visie door hem is herkend en zeer gewaardeerd.