Stand van zaken november

1 november 2011

We maken een enorm intensieve periode door! Door de drukte krijgen we zowat geen kans om nieuwsberichten aan te vullen. De procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan is opgestart. Alle voorbereidende deelonderzoeken (bodemonderzoek, flora/fauna-onderzoek, accoustisch onderzoek) zijn uitgevoerd en leveren vooralsnog geen belemmering om een nieuw concept-bestemmingsplan door LTO te laten schrijven. Ook hebben we een fraai inrichtingsplan ontworpen en ingediend. We werken ernaar toe, dat deze procedure rond de zomer van 2012 is afgerond.
Verder afgelopen week overleg gehad met de gemeente en de laatste versie van de ontwerpschets van het te bouwen appartementengebouw gepresenteerd. Het is een mooi ontwerp geworden, welke door onze bouwbegeleider Bart Oudendijk is uitgewerkt. We zijn er behoorlijk content mee! Binnenkort wordt dit concept voorgelegd aan de Welstandscommissie, om te peilen hoe we met dit ontwerp verder kunnen werken. Daarna aan het werk voor de laatste aanpassingen voor de verbouwing van het woonhuis. Blijft nog over de verbouwing van de kapschuur tot houtwerkplaats. Dus nog voldoende werk te doen.
Zeer binnenkort wordt deze website vernieuwd en zodanig aangepast, dat we nog makkelijker en sneller berichten kunnen verzorgen van de ontwikkelingen. Zodra deze nieuwe website klaar is en toegankelijk wordt, dan wordt dit wel wereldkundig gemaakt.