Hoera! Het is nu echt een feit. Zoals al eerder beschreven, begon er eind maart langzamerhand steeds meer zekerheid te komen over de financiering. Stap voor stap hebben we samen met de Triodosbank en met de enorme hulp vanuit de Waldostichting toegewerkt naar de definitieve kredietovereenkomst.

                

En zo hebben we dit heuglijke feit allereerst gevierd tijdens de Vriendenbijeenkomst van 20 april. Zo’n 25 vrienden en belangstellenden kwamen bijeen in het Middenhuis in Zutphen, om de laatste ontwikkelingen aan te horen en elkaar te ontmoeten en bij te praten. Exact 5 minuten vóórdat de bijeenkomst begon, gleed de kredietovereenkomst door onze brievenbus! Konden we er in de bijeenkomst onder luid applaus en met een heerlijke toost van sprankelende appelcider mooi mee wapperen!

Nadat wij even een midweek heerlijk op Vlieland hebben uitgewaaid, hebben we dan precies op de Kroningsdag (30 april) een kroon op ons werk gezet: de definitieve ondertekening van de kredietovereenkomst!

                    

Nu de financiering op orde is, kan de Gemeente Bronckhorst verder met de laatste fase van de bestemmingsplanprocedure. De planning is nu, dat eind mei de nieuwe bestemingsplan door de Gemeenteraad wordt vastgesteld. Als er mensen zijn, die dit samen met ons willen meemaken: de vergadering van de Raad is openbaar! Na de vaststelling volgt er nog een laatste inzageperiode, waarna het plan dan eind juli onherroepelijk wordt vastgesteld. Dan is de weg vrij naar de definitieve koop van de locatie aan de Lankhorsterstraat, en kunnen we van start!

We streven ernaar dat we in de eerste fase (september tot december 2013)opstarten met 5 bewoners. Er zijn al diverse bewoners die  een intentieverklaring getekend hebben. Met anderen maken we nu kennis en zijn met hen in gesprek over het wonen en werken bij Luscinia. Belangrijk te melden is, dat er nog steeds ruimte is voor nieuwe aanmeldingen. Zou opname niet in de eerste fase mogelijk zijn, dan wellicht in de 2e fase (nadat de nieuwbouw gerealiseerd is, medio 2014).