Donaties en leningen

Woonerf Luscinia heeft als rechtsvorm de Vennootschap onder Firma (VOF). De VOF zal de locatie aankopen en bekostigd alle verdere investeringen.
Daarnaast is er de Stichting Luscinia. Deze stichting  steunt de VOF waar mogelijk op diverse gebieden.

Schenkingen:
Mocht u ons d.m.v. een schenking financieel willen ondersteunen, dan kan dat middels overboeking op rekeningnummer: 390355399 t.n.v. Stichting Luscinia.

Leningen:
Om de investeringen voor de nieuwe locatie mogelijk te maken en om de bouw te kunnen bekostigen, is veel geld nodig.
U kunt ons hierbij helpen door het verlenen van een lening aan de VOF. Wilt u hierover meer informatie of bent u bereid een lening te verstrekken, neem dan contact met ons op via de contactpagina.