“Club-van-100”

18 mei 2012

Speciale actie: Doe mee aan de “Club-van-100” !!!

 

15 mei heeft Woonerf Luscinia een speciale actie opgezet, om de laatste € 100.000,- bijeen te brengen.

Krachtig en eenvoudig: Wij zoeken 100 sympathisanten, die elk € 1000,- uitlenen, tegen een looptijd van 10 jaar en 2% rente. Met de dan verkregen € 100.000,- kunnen wij de eindfinanciering met de bank verder uitwerken. En mocht het onverhoopt niet lukken, dan wordt het bedrag weer teruggestort.

Voor deze actie is de website steun.woonzorgproject-luscinia opgezet. Dit is tevens een zgn. Crowd-funding website. We willen deze actie zo breed mogelijk in Nederland bekendmaken. Dus: hoort-zegt-het-voort. Met de ondersteuning van onze ambassadeurs moet het gaan lukken, om het benodigde eigen vermogen bijeen te brengen, en dit hartverwarmende project te realiseren. We gaan dus voor deze €100.000,-! En elke euro die wij méér binnenkrijgen, kunnen we natuurlijk heel goed gebruiken.

Deze actie zal ook in de pers en bij de social-media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn bekend gemaakt worden. Verder zullen we op de eerstvolgende Vriendenbijeenkomst van 24 juni a.s. meer informatie over verstrekken, en de Vriendenkring en sympathisanten op de hoogte brengen en houden van de stand van zaken.

Mocht dit bericht vragen oproepen, of wil je een reactie geven: schroom dan niet ons te benaderen  via de contactpagina of hieronder.