Nieuwsbrief oktober 2009

5 oktober 2009

Oktober 2009
In mei j.l. is een startsubsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland vanuit het programma “Thuisgeven in Gelderland”. Dit vele werk heeft nu zijn vruchten afgeworpen en ontzettend blij zijn we met de toekenning!!! Dit betekent veel voor ons: een morele en financiĆ«le steun in de rug! Dit ‘geeft de burger’ moed. Met deze subsidie kunnen we met meer rust de komende voorbereidingsperiode inzetten. Het betekent dat we een financiĆ«le budget hebben voor advisering, allerlei onkostenvergoedingen, ondersteuning voor andere subsidie- en fondsenaanvraag, etc. Ook de Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind (NSGK) ondersteunt ons met een startsubsidie. Geweldig!
Afgelopen 3 oktober vond weer een bijeenkomst plaats van de Vriendenkring. Daarbij hebben we foto’s getoond van de locatie waar we goede kansen zien om het project Luscinia te verwezenlijken. Er kwamen vele positieve reacties. Er lopen gesprekken met de gemeente Bronckhorst om de procedures hiervoor uit te werken (bestemmingsplan-wijzigingen), er wordt een programma van eisen opgesteld en tevens hebben we kennis gemaakt met de buren. Fijn dat alles zo positief en enthousiast wordt ontvangen.
Komende tijd zullen we hopelijk ook enkele stappen verder komen met het onderzoek naar een passende financiering. Best een ingewikkeld verhaal, waarbij we ook hopen op voldoende ondersteuning van sympathisanten! Binnenkort volgt hier meer over.
Wel, mogelijk dat de komende maanden belangrijk gaan worden en dat er daadwerkelijk uitzicht komt op een concrete locatie. Daar zullen we dan als initiatiefnemers naar toe gaan verhuizen, als de noodzakelijke eerste verbouwingen achter de rug zijn. Tevens zal de meubelmakerij Phoenix daar dan een plek gaan krijgen. Maar tot het zover is, zal er nog heel veel werk verzet moeten worden. Wordt vervolgd!