Profielschets open plek

Profielschets bewoner Woonerf Luscinia

Woonerf Luscinia is een kleinschalig, particulier woonzorgproject in Hengelo (Gld). Het biedt aan 5 bewoners begeleiding in wonen, werken en vrije tijd.
Belangrijk uitgangspunt is het versterken en verder ontwikkelen van de eigen individualiteit, door o.a. een sterke verbinding met elkaar, de eigen omgeving en de natuur. De bewoners hebben een verstandelijke beperking mogelijk i.c.m. een andere diagnose.

Open plek:
In het ruime, gezellige woonhuis is momenteel (stand november 2022) een fijne plek vrij voor specifiek een jongedame van 18-35 jaar. Binnen korte tijd is er ook een open plek voor ofwel een jongedame ofwel een jongeman van 18-35 jaar.

Zorgindicatie VG3, 4, 5 of 6. De financiering loopt via PGB.
We zoeken iemand die nadrukkelijk kiest voor een woon- en werksituatie in het buitengebied, het verzorgen van sier- en moestuinen en diverse dieren, en zowel huishoudelijk als wel creatieve werkzaamheden leuk vindt. In de zomermaanden is de groene natuurcamping open voor onze kampeerders, en zullen ook daar diverse werkzaamheden mogelijk zijn.

Woonerf Luscinia biedt groepsgewijze begeleiding, waarbij het samenleven met elkaar in huislijke kring centraal staat. Je helpt mee met koken en huishoudelijk werk, doet spelletjes en creatieve activiteiten met elkaar, er is voldoende ruimte voor de eigen hobby’s.

Omdat we het belangrijk vinden dat de bewoner ook een stevige verbinding met de directe leefplek aangaat, gaan wij er van uit de de bewoner minimaal 3 dagen per week dagbesteding doet op de eigen locatie. Dus maximaal 2 dagen per week elders dagbesteding kan doen.
Om de week is er sprake van een zgn. ‘vrij weekend’, waarbij bewoners extern (bv. familie, vrienden of logeeradres) verblijven.

Wij zijn geïnspireerd door de antroposofie en hebben ruime ervaring binnen het sociaal- therapeutische werkgebied. Het bevorderen van ieders persoonlijke ontwikkeling (naar vermogen) willen we optimaal nastreven. Daarnaast zijn veiligheid, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid voor ons belangrijke uitgangspunten. Agressie, overheersing op anderen of grensoverschrijdend gedrag zijn contra-indicaties.

Heb je interesse, neem dan contact met ons op: Leo en Marianne van der Westen
Leo 06-23736014
Marianne 06-14557778

Of rechtsreeks naar Woonerf Luscinia: 0575- 47 22 18

Woonerf Luscinia

Lankhorsterstraat 21
7255 LC Hengelo (Gld) www.woonerf-luscinia.nl info@woonerf-luscinia.nl